Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Los Chinches de los cereales en Cataluña (Insecta, Heteroptera): algunos aspectos de su biología

José Manuel Pérez-Rodríguez, Marta Goula Goula, Toni Monleón

Resum


Les xinxes dels cereals (Aelia sp., Eurygaster sp.) presents a Catalunya poden esdevenir plaga.
La nostra investigació de camp pretenia establir les espècies presents, la seva fenologia i preferències
pel que fa a la varietat de blat, la zona del camp i les seves característiques. S'estudiaren vuit camps de
blat tou (Triticum aestivum) als Prats del Rei (Anoia) entre el març de 2003 i el juliol de 2004. Mensualment,
es feren transsectes amb l'ajut de la mànega entomològica o per observació directa. Es confirmà la presència d'A. acuminata, A. rostrata, E. maura i E. austriaca, univoltines. Hibernen com a adults, possiblement
en estat quiescent. Les varietats de blat preferides foren Isengrain i Soissons. Aelia sp. se situa a la perifèria
del camp de conreu, mentre que Eurygaster sp. n'ocupa el centre. Els marges externs orientats al
nord o a l'est són els més poblats per les xinxes dels cereals.

Text complet: PDF