Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

Els textos publicats són propietat intel·lectual dels seus autors i de la revista.

Poden utilitzar-se lliurament per a usos educatius i acadèmics, sempre que es citi l'autor i la publicació, amb la seva adreça electrònica exacta. En tot cas s'haurà de comunicar l'ús i demanar l'autorització al director de la revista.

La utilització dels textos en altres llocs web podrà realitzar-se únicament mitjançant l'enllaç a l'arxiu situat en el lloc de "Geocrítica". No es permet la reproducció o còpia de l'arxiu i la seva posterior publicació en un altre lloc web, llevat que es disposi de l'autorització expressa dels seus autors i de la revista.

Els autors estan autoritzats a reproduir els seus articles complets en les seves pàgines personals i dipòsits institucionals, incloent-hi sempre un enllaç a la revista.

 

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Consell editorial

Director
Horacio Capel, Universidad de Barcelona


Directores adjuntos
Pedro Fraile, Universitat de Lleida
Vicente Casals, Universidad de Barcelona


Secretario
Jerónimo Bouza, Universidad de Barcelona


Consejo de Redacción
Mercedes Arroyo, Universidad de Barcelona
José Manuel Bermudo, Universidad de Barcelona
Marco Bernardino de Carvalho, Universidade de Sao Paulo
Quim Bonatra, Universidad de Lleida
Constancio de Castro, Universidad Pública de Navarra
Jeffer Chaparro, Universidad Nacional de Colombia
Aron Cohen, Universidad de Granada
Marcos Cueto, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú
Hugo Gaggiotti, University of the West of England, Reino Unido
Antonio Gómez Ortiz, Universidad de Barcelona
Rodrigo Hidalgo, Pontificia Universidad Católica de Chile
Francisco López Palomeque. Universidad de Barcelona
Alberto Luis Gómez, Universidad de Cantabria
Jordi Martí, Universitat de Lleida
Javier Martín Vide, Universidad de Barcelona
Héctor Mendoza Vargas, Instituto de Geografía, UNAM, México
Francisco Javier Monclús, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona
J. Ignacio Muro Morales, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
Francesc Nadal, Universidad de Barcelona
Josep Oliveras, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona
Paulo Rodrigues Soares, Universidad Federal de Río Grande
Joan-Eugeni Sánchez, Universidad de Barcelona
Pere Sunyer Martín, UNAM, México
Francisco Javier Tapiador, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo
Mercedes Tatjer, Universidad de Barcelona
Antonio Thomaz Junior, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente
Ignacio Terradas, Universidad de Barcelona
Luis Urteaga, Universidad de Barcelona
Miriam-Hermi Zaar, Universidad de Barcelona


Consejo asesor
Martín Bassols Coma, Universidad de Alcalá de Henares
Jorge Luis Barbosa, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro
Antonio Miguel Bernal, Universidad de Sevilla
Francisco Calvo García-Tornel, Universidad de Murcia
Albert Carreras, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Atlántida Coll Hurtado, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Giacomo Corna-Pellegrini, Universitá degli Studi di Milano
David Lehman, University of Cambridge
José Luis Peset Reig, CSIC, Madrid
Floriano José Godinho de Oliveira, Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Carlos Reboratti, Universidad de Buenos Aires
Manuel de Solà-Morales, Universitat Politècnica de Catalunya
José María Ureña, Universidad de Cantabria
Hebe Vessuri, IVIC, Caracas
Bernard Vincent, Maison des Sciences de l'Homme, París