Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Subscriure-us

Empleneu aquest formulari per a registrar-vos en aquesta revista.

Feu clic aquí si ja heu fet el registre en aquesta revista o en alguna altra revista d’aquest lloc.

Perfil

Per a introduir la informació en altres llengües, en primer lloc heu de seleccionar la llengua corresponent.
El nom d’usuari només pot contenir lletres minúscules, nombres, guionets i ratlles baixes.
La contrasenya ha de tenir 8 caràcters com a mínim.
Imatge de validació
Introduïu les lletres que apareixen a la imatge superior.
  Pere Martí Valls = PMV

(Institució, pex. "Universitat Simon Fraser")
Declaració de privacitat

(p. ex. departament i càrrec)
Llengües de treball

: Rebreu una notificació per correu electrònic quan es publiqui un número de la revista.* Camp obligatori.

Declaració de privacitat

El CSUC garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades per al vostre registre a RACO, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l'emmagatzematge d'aquestes dades d'acord amb la Llei 15/1999 de protecció de dades i que en cap cas s'utilitzaran amb altra finalitat.

Igualment us recordem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació dirigint-vos per escrit a raco@csuc.cat o al fax 93 2056979.