Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2012

Consultes
Elements ornamentals neolítics de variscita trobats a les mines 83 i 85 de Gavà
Ferran Borrell, Alícia Estrada
68
Introducció. 10 anys de recerques arqueològiques a la serra de les Ferreres (Mines de Gavà, Baix Llobregat)
Amaia Bordas i Palarea, Ferran Borrell, Josep Bosch
64
Excavació de les mines neolítiques 83, 84, 85 i 90 de Gavà: estructura, ús, reutilització i rebliment
Ferran Borrell, Eva Orri
58
Elements ornamentals neolítics en matèries dures animals (petxina i dent) recuperats a les mines 84 i 85 de Gavà
Ferran Borrell, Alícia Estrada
55
Datacions per radiocarboni a les mines neolítiques de la serra de les Ferreres de Gavà
Ferran Borrell, Josep Bosch, Oriol Vicente
55
crèdits, índex i presentació
52
Utillatge macrolític neolític de les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà
Maria Bofill, Ferran Borrell
51
Malacofauna marina neolítica al sector serra de les Ferreres de Gavà. Mines 83, 84 i 85
Alícia Estrada
45
Estudi geològic i mineralògic de mines de l'època neolítica a la serra de les Ferreres (Mines de Gavà)
Joan-Carles Melgarejo i Draper, Mª Carme Cirera, Joaquín Proeza
44
Les mines històriques al sector de la serra de les Ferreres: darreres aportacions a l'estudi de la Mineria del ferro a Gavà
Amaia Bordas i Palarea, Roger Molinas, Manuel Saa, Joan-Carles Melgarejo i Draper
43
La indústria lítica neolítica tallada en sílex de les mines 83, 84, 85 i 90 (Gavà, Baix Llobregat): morfologia i tecnologia
Ferran Borrell
42
Estudi arqueoantropològic de les restes humanes neolítiques de les mines 84 i 90 de Gavà (Baix Llobregat)
Alícia Casas, Tona Major
41
Conclusions
Ferran Borrell, Josep Bosch
41
Estudi d'una peça neolítica d'obsidiana procedent de la mina 83 de Gavà: tipologia, funcionalitat i petrologia
Josep Bosch, Juan Francisco Gibaja, Bernard Gratuze
40
Estudi de la indústria òssia del complex miner neolític de la serra de les Ferreres (Gavà)
Alícia Estrada, Ferran Borrell, Jordi Nadal
36
Anàlisi funcional de la indústria lítica neolítica sobre sílex de les mines 83, 84 i 85 de Gavà
Juan Francisco Gibaja
35
Anàlisi de residus en ceràmica neolítica. Estudi del contingut d'un vas de boca quadrada de la mina 83
Jordi Tresserras
35
Restes de fang neolítiques. Morfologia i interpretació dels elements documentats a la mina 84 de Gavà
Elena García
34
Estudi de les ceràmiques neolítiques procedents de les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà
Josep Bosch, Anna Gómez
34
Estudi antropològic de les restes humanes neolítiques de la mina 83 de Gavà
Anfruns Josep
31
Estudi de caracterització petrogràfica d'un vas de boca quadrada neolític de la mina 83 de Gavà
Xavier Clop i García, Aureli Álvarez
30
Les matèries colorants de les mines neolítiques del sector serra de les Ferreres (Gavà, Baix LLobregat): estudi preliminar i primers resultats
Gala Gómez-Merino, Francesc Gispert-Guirado
29
Les fustes carbonitzades de l'època neolítica de les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà: paisatge i recursos
Raquel Piqué
28
Estudi pol·línic de sediments neolítics provinents de la mina 84 de Gavà
Santiago Riera
27
Anàlisi arqueozoològica dels conjunts faunístics neolítics recuperats a les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà
Maria Saña
27
Peces de collaret de corall de l'època neolítica procedents de la mina 83 de Gavà
Josep Bosch, Alícia Estrada
27
Mostreig, tractament i anàlisi arqueobotànica de llavors i fruits d'època neolítica al sector de la serra de les Ferreres
Natàlia Alonso, Ferran Antolín
22
Paleoambient. Análisis antracológicos de yacimientos neolíticos de Andalucía
17
Marc geogràfic i geològic
16
La gestión de los recursos minerales: propuesta teórico-metodológica para el estudio de la producción lítica en la Prehistoria
Xavier Terradas
15

«Els 30 articles més consultats al 2013 Els 30 articles més consultats al 2011 »