Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2011

Consultes
Elements ornamentals neolítics de variscita trobats a les mines 83 i 85 de Gavà
Ferran Borrell, Alícia Estrada
98
Elements ornamentals neolítics en matèries dures animals (petxina i dent) recuperats a les mines 84 i 85 de Gavà
Ferran Borrell, Alícia Estrada
78
Excavació de les mines neolítiques 83, 84, 85 i 90 de Gavà: estructura, ús, reutilització i rebliment
Ferran Borrell, Eva Orri
71
Restes de fang neolítiques. Morfologia i interpretació dels elements documentats a la mina 84 de Gavà
Elena García
70
La indústria lítica neolítica tallada en sílex de les mines 83, 84, 85 i 90 (Gavà, Baix Llobregat): morfologia i tecnologia
Ferran Borrell
67
Malacofauna marina neolítica al sector serra de les Ferreres de Gavà. Mines 83, 84 i 85
Alícia Estrada
66
Estudi de la indústria òssia del complex miner neolític de la serra de les Ferreres (Gavà)
Alícia Estrada, Ferran Borrell, Jordi Nadal
63
crèdits, índex i presentació
59
Introducció. 10 anys de recerques arqueològiques a la serra de les Ferreres (Mines de Gavà, Baix Llobregat)
Amaia Bordas i Palarea, Ferran Borrell, Josep Bosch
58
Peces de collaret de corall de l'època neolítica procedents de la mina 83 de Gavà
Josep Bosch, Alícia Estrada
55
Anàlisi de residus en ceràmica neolítica. Estudi del contingut d'un vas de boca quadrada de la mina 83
Jordi Tresserras
53
Les mines històriques al sector de la serra de les Ferreres: darreres aportacions a l'estudi de la Mineria del ferro a Gavà
Amaia Bordas i Palarea, Roger Molinas, Manuel Saa, Joan Carles Melgarejo
49
Conclusions
Ferran Borrell, Josep Bosch
49
Estudi arqueoantropològic de les restes humanes neolítiques de les mines 84 i 90 de Gavà (Baix Llobregat)
Alícia Casas, Tona Major
46
Datacions per radiocarboni a les mines neolítiques de la serra de les Ferreres de Gavà
Ferran Borrell, Josep Bosch, Oriol Vicente
45
Anàlisi funcional de la indústria lítica neolítica sobre sílex de les mines 83, 84 i 85 de Gavà
Juan Francisco Gibaja
45
Estudi d'una peça neolítica d'obsidiana procedent de la mina 83 de Gavà: tipologia, funcionalitat i petrologia
Josep Bosch, Juan Francisco Gibaja, Bernard Gratuze
44
Les matèries colorants de les mines neolítiques del sector serra de les Ferreres (Gavà, Baix LLobregat): estudi preliminar i primers resultats
Gala Gómez-Merino, Francesc Gispert-Guirado
42
Estudi de les ceràmiques neolítiques procedents de les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà
Josep Bosch, Anna Gómez
42
Estudi geològic i mineralògic de mines de l'època neolítica a la serra de les Ferreres (Mines de Gavà)
Joan Carles Melgarejo, Mª Carme Cirera, Joaquín Proeza
39
Anàlisi arqueozoològica dels conjunts faunístics neolítics recuperats a les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà
Maria Saña
39
Estudi de caracterització petrogràfica d'un vas de boca quadrada neolític de la mina 83 de Gavà
Xavier Clop i García, Aureli Álvarez
38
Estudi antropològic de les restes humanes neolítiques de la mina 83 de Gavà
Anfruns Josep
34
Mostreig, tractament i anàlisi arqueobotànica de llavors i fruits d'època neolítica al sector de la serra de les Ferreres
Natàlia Alonso, Ferran Antolín
34
Utillatge macrolític neolític de les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà
Maria Bofill, Ferran Borrell
34
Estudi pol·línic de sediments neolítics provinents de la mina 84 de Gavà
Santiago Riera
33
Marc geogràfic i geològic
28
Les fustes carbonitzades de l'època neolítica de les mines 83, 84, 85 i 90 de Gavà: paisatge i recursos
Raquel Piqué
28
Paleoeconomía sistémica: Modelo Teórico para el estudio de recursos líticos en la Prehistoria
Carolina Mallol
17
Una petita història
17

«Els 30 articles més consultats al 2012 Els 30 articles més consultats al 2010 »