Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La comarca de la Llitera davant la demanda catalana del segle XVIII: territori, economia i comerç

Josep Manuel Martínez París

Resum


Després de la crisi del segle XVII, la Llitera va experimentar al llarg del set-cents una evolució econòmica lligada al desenvolupament de les relacions comercials entre Aragó i Catalunya. Diversos elements ens permeten copsar el sentit de la dinàmica alcista : l'impuls demogràfic- amb una més que duplicació de la població- les extenses rompudes de terres i, finalment, l'orientació de la producció agrícola cap als circuits comercials, especialment el mercat català. Tanmateix van produir-se crisis ocasionals que evidenciaven els límits d'aquest augment. L'opció del regadiu del projecte del Canal de Tamarit es perfilava com la solució, però no es va dur a terme llavors.
El creixement fou possible, en definitiva, pels vincles comercials amb Catalunya, qüestió de la qual foren ben conscients els mateixos coetanis, tant catalans com de l'Aragó oriental

Paraules Clau: La Llitera, segle XVIII, agricultura, demografia, comerç

Text complet: