Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Substitució de dissolvents clorats en la síntesi d'intermediaris farmacèutics per acilació de Friedel-Crafts i transposició de Fries

Roser Pleixats, Jordi Salabert, Marc Planellas, Guillem Fernàndez Gonzàlez, Francesca Pajuelo, Francisco Sánchez Izquierdo

Resum


S'ha substituït l'1,2-dicloroetà per acetat d'etil en una acilació de Friedel-Crafts promoguda per FeCl3, de manera que s'ha creat un procediment més verd per a la preparació d'un intermediari farmacèutic. A més, la transposició de Fries d'un derivat de O-acetilquinolona promoguda per AlCl3 a 165 ºC en absència de dissolvent proporciona selectivament el regioisòmer orto, a diferència del procediment descrit en 1,2-dicloroetà a 85 ºC, que condueix a l'isòmer para.

Text complet: Text complet