Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Avenços cap a la síntesi de les formidolides B i C

Alejandro Gil, Fernando Albericio, Mercedes Álvarez

Resum


En el present treball es descriu la millora més important realitzada en el procés de la síntesi de les formidolides B i C. Aquesta millora es basa en un canvi d'estratègia per sintetitzar el nucli macrocíclic d'aquesta família de compostos. Els canvis principals han estat la utilització d'una metodologia diastereoselectiva per a la formació del nucli de tetrahidrofuran (THF), l'addició d'un al·lilstannà a un aldehid per donar exclusivament l'isòmer desitjat (Z)1,5anti i la millora en les condicions finals de ciclació. Tot això va suposar multiplicar per deu el rendiment descrit anteriorment.

Text complet: Text complet