Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Metal·locarborans i biologia molecular: la sorprenent interacció de dos mons aparentment independents

Màrius Tarrés Schüler, Elisabetta Canetta, Clara Viñas, Francesc Teixidor i Bombardó, Adrian J. Harwood

Resum


La capacitat d'autoassemblatge dels metal·locarborans ha estat molt investigada recentment. La seva habilitat per formar membranes monocapa ens induí a l'estudi de la interacció d'aquestes membranes sintètiques amb membranes biològiques. Aquest treball evidencia que l'anió cobaltabisdicarballur, [3,3'-Co(C2B9H11)2]− (COSAN), i el seu derivat diiodat, [3,3'-Co(8-I-C2B9H10)2]− (I2-COSAN), poden interaccionar amb membranes biològiques i creuar-les, de manera que s'acumulen a l'interior de cèl·lules vives. En aplicar aquests compostos a diferents tipus de cèl·lules en cultiu, s'indueix una inhibició completa, però alhora reversible, de la proliferació cel·lular, amb una recuperació total de l'activitat de divisió cel·lular un cop extret el metal·locarborà del medi.

Text complet: Text complet