Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Interaccions anió-π en sistemes biològics

Carolina Estarellas

Resum


Les interaccions no covalents són crucials en moltes
àrees de la química moderna, especialment al camp de la
química supramolecular i del reconeixement molecular. Les
interaccions que impliquen sistemes aromàtics són important
forces d'enllaç en sistemes químics i biològics. Al 2002 tres
grups de recerca diferents van demostrar teòricament la
interacció entre anells aromàtics electrodeficients i anions.
Aquest tipus d'interacció es coneix com interacció anió-π. El
nostre grup de recerca va descriure les interaccions anió-π entre
diferents anions i l'hexafluorobenzè, per primera vegada, on
l'anió es posicionava al llarg de l'eix C6 de l'anell. La interacció
anió-π és dominada per les forces electrostàtiques i el terme de
polarització induïda. Actualment la interacció anió-π esta essent
reconeguda per la comunitat científica com una interacció no
covalent que té implicacions en molts camps de recerca. En
aquest treball volem demostrar la importància de les
interaccions anió-π en sistemes més complexes i de rellevància
biològica, on l'anió, que es troba formant una interacció anió-π,
pot interpretar un paper fonamental en l'acció de determinats
enzims.

Text complet: PDF