Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Metodologies analítiques basades en l'espectrometria de masses per a l'anàlisi de fàrmacs veterinaris

Anna Martínez Casals

Resum


Durant els últims anys, l'espectrometria de masses
ha experimentat avenços importants que han fet que aquesta
tècnica es converteixi en quelcom omnipresent a la gran majoria
dels laboratoris d'anàlisi química. En concret, els laboratoris
dedicats a l'anàlisi de residus de contaminants en aliments
constitueixen un dels principals grups d'usuaris d'aquesta
tècnica. En relació amb la presència de residus i atesa la
creixent preocupació per assegurar la qualitat dels productes
alimentaris, les autoritats governamentals dels diferents països
han establert normatives cada cop més restrictives, la qual cosa
sovint representa un repte per a la metodologia analítica
existent. En aquest treball es presenten alguns exemples en els
quals es mostra l'avantatge d'utilitzar l'espectrometria de
masses per resoldre problemes concrets relacionats amb la
presència de fàrmacs veterinaris en aliments d'origen animal.

Text complet: PDF