Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Nous dendrímers quirals multifuncionals

Raquel Gutierrez, Ona Illa, Rosa Maria Ortuño

Resum


Els dendrímers són (nano)arquitectures moleculars
amb una mida i un nombre de grups terminals ben definits.
Aquestes molècules tenen aplicacions potencials com a
biomaterials, medicaments o hostes. En el present treball, s'ha
dut a terme la síntesi d'uns nous dendrímers ciclobutànics
quirals multifuncionals a través d'una estratègia convergent.
Aquesta metodologia sintètica, que consisteix en la unió al nucli
d'uns dendrons prèviament sintetitzats, condueix a dendrímers
de pes molecular monodispers més fàcils de purificar. Al nostre
laboratori s'han utilitzat, com a nuclis, benzens 1,3,5-
trisubstituïts, mentre que, com a dendrons, s'han utilitzat un !,"-
aminodiàcid ciclobutànic multifuncional i el tetrapèptid resultant
de l'acoblament del !,"-aminodiàcid amb tres residus de GABA
(àcid gamma-aminobutíric) convenientment funcionalitzats.
Les propietats estructurals d'aquestes molècules i llurs possibles
aplicacions en el camp dels nous materials estan sent
estudiades.

Text complet: PDF