Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Funcionalització d'o-carborans iodats per obtenir estructures dendrimèriques útils en aplicacions mèdiques

Ariadna Pepiol, Albert Vaca, Clara Viñas, Francesc Teixidor

Resum


L'1,2-dicarba-closo-dodecaborà, l'o-carborà, és un
clúster icosaèdric format per deu vèrtexs de borahidrogen i dos
vèrtexs de carbonihidrogen en posició adjacent. Aquesta
molècula és químicament molt versàtil, ja que presenta una
reactivitat diferenciada segons el tipus de vèrtex, la qual cosa en
permet la derivatització en funció de l'aplicació mèdica desitjada.
Al nostre grup de recerca, tenim una gran experiència en
reaccions de substitució electrofílica sobre els àtoms de bor,
sobretot per tal d'obtenir derivats B-iodats de l'o-carborà que
continguin un elevat nombre d'àtoms de iode per molècula.
Aquesta condició els converteix en bons candidats per ser usats
com a agents de contrast opacs als raigs X en ciments ossis
polimèrics de metilmetacrilat. Els enllaços de boriode d'aquests
carborans poden ser posteriorment derivatitzats amb diferents
grups orgànics funcionals, tot formant nous vèrtex de bor
carboni i obtenint, així, molècules útils com a nuclis d'estructures
de tipus dendró. El creixement dendrimèric d'aquests nuclis es
du a terme mitjançant reaccions d'acoblament amb altres
clústers de carborà funcionalitzats, tot obtenint molècules amb
un elevat contingut en àtoms de bor, molt útils com a agents
anticancerosos en la tècnica BNCT (Boron Neutron Capture
Therapy).

Text complet: PDF