Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els Polímers estructurals i la indústria aeroespacial: una història per concloure

Jaime de Andrés Llopis

Resum


Des dels primers assajos dels germans Wright fins als actuals vols suborbitals, els dos problemes principals per al progrés de
l'aviació han estat la potència disponible i els materials emprats per construir les cel·les. Aquest segon punt significa que, en
últim terme, la química ha estat majoritàriament responsable de molts avenços en el camp, i la part corresponent a la química
macromolecular (fins i tot quan encara no s'havia inventat el terme) és d'allò més rellevant. En aquest article hem provat
de resumir el paper que els materials polimèrics han desenvolupat en aquest progrés, començant pels simples revestiments
fins a arribar a l'ús dels compòsits per elements estructurals fonamentals, i hi hem introduït algunes reflexions finals sobre el
molt que encara resta per fer.

Text complet: PDF