Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

ISSN electrònic: 2339-9910

ISSN paper: 1133-3286

La Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya conté informació del moviment dels acadèmics i de les activitats de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Aquesta revista de l'any 1986 al 1991 es titulava Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona (ISSN 0213-4187) i entre 1945 i 1982 Anales de medicina y cirugía (ISSN 0365-4230).


Vol. 32, Núm. 4 (2017)

Articles

EDITORIAL : Més portes obertes (p. 171-172)
PDF
 
INGRÉS D'ACADÈMICS NUMERARIS : L'anatomia patológica, una visió integradora de la malaltia des del microscopi fins al genoma (p. 173-177)
Elias Campo i Güerri
PDF
 
INGRÉS D'ACADÈMICS NUMERARIS : Factors determinants per l'organització de la cirurgia general i digestiva als Hospitals de Catalunya en el pas del segle XX a XXI: tecnologia, gestió i política (p. 178-181)
Manuel Trias i Folch
PDF
 
INGRÉS D'ACADÈMICS CORRESPONENTS : Tractament endovascular de l'aorta : història personal en la revolució de la cirurgia vascular (p. 182-186)
Vicenç Riambau i Alonso
PDF
 
INGRÉS D'ACADÈMICS CORRESPONENTS : Era salut ena Val d'Aran a finaus deth s. XVIII. Responses ath qüestionari de Francisco de Zamora (p. 187-192)
Joan Carles Riera e Socasau
PDF
 
AUTOR INVITAT : Sobre la "sensibilitat Trófica" de Ramón Turró (Origens del coneixement. La fam) (p. 193-197)
Ramon Espasa i Oliver
PDF
 
CENTENARIS : Centanari de la Bibliogafia Medical de Catalunya. 1917 (p. 198-202)
Jacint Corbella i Corbella
PDF
 
SESSIONS NECROLÒGIQUES ; Jesús González Merlo (1926-2017). In Memoriam (p. 203-204)
Xavier Iglesias i Guiu
PDF
 
SESSIONS NECROLÒGIQUES : Joan Rodés i Teixidor (1938-2017). In Memoriam (p. 205-206)
Miquel Bruguera i Cortada
PDF
 
SESSIONS NECROLÓGIQUES : Humberto Veronnesi (1926-2016). Acadèmic d'Honor (p. 207-208)
Joan Viñas i Salas
PDF
 
SESSIONS NECROLÒGIQUES : Rafael Battestini i Pons (1932-2017). In Memoriam (p. 209-210)
Edelmira Domènech i Llabería
PDF
 
SESSIONS NECROLÒGIQUES : Pere Lacasta i Mussons (1933-2015). In Memoriam (p. 211-213)
Lluís Guerrero i Sala
PDF
 
SÀTIRA I HUMOR EN MEDICINA : El refranyer català comentat per Joan Amades (p. 214-215)
Begonya Torres i Gallardo
PDF
 
PAPERS DE L'ARXIU : Notícia de subdelegats antics de l'acadèmia. el Dr. Esteve Crous (1831) (p. 216-217)
Marc Xifró i Collsamata, Àngels Gallegos i Paniello
PDF
 
MEDICINA D'OCCITÀNIA : Nota sobre François Ranchin, professor de Montpeller (c. 1560-1641) (p. 218-219)
Jacint Corbella i Corbella
PDF
 
ICONOGRAFIA DE L'ACADÈMIA : Retrat del Dr. Salvador Cardenal (p. 220)
PDF