Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L'Acadèmia del teatre a la Quaresma. Concert de veus i instruments, de M. Tramulles (atribuït): una visió de la vida musical barcelonina del segle XVIII

Xavier Daufí

Resum


El concert, un dibuix a ploma atribuït a Manuel Tramulles (1715-1791), representa una escena en què deu personatges, en un ambient distès, interpreten i escolten música. Aquesta petita obra ens permetrà analitzar diferents aspectes que possibilitaran una aproximació i contextualització del fet musical a la Barcelona del segle xviii. Es consideraran diferents qüestions: actitud i disposició dels músics (tots ells, alguns tocant i d'altres no, al voltant del clave), tipus i nombre d'instruments (trio de corda, flauta, trompa i clave, a més de dues cantants) i tècnica interpretativa. Resultarà igualment interessant, per tal de descobrir si existien a Europa costums semblants pel que fa a la pràctica musical en societat, la comparació d'aquesta amb altres representacions europees de temàtica similar.
El dibuix atribuït a Tramulles servirà, així mateix, per complementar la ingent informació documental aportada pel baró de Maldà al seu Calaix de sastre sobre la vida i els costums musicals barcelonins de la darreria del segle xviii i els primers anys del xix. Eren diverses, segons el testimoni del noble català, les cases d'aristòcrates i burgesos en què regularment al llarg de l'any tenien lloc concerts. El dibuix que aportem podria ser la representació d'una d'aquestes audicions.
També es podrà comprovar que l'obra atribuïda a Tramulles no és un mer exercici abstracte en què es pretengués únicament representar una escena amb alguns músics tocant instruments o cantant; el dibuix, efectivament, reprodueix, encara que potser de manera resumida, l'escena d'una interpretació musical real. La instrumentació emprada pels compositors de l'època es correspon exactament amb la que veiem al dibuix. Es desprèn, en vista d'això, que l'autor coneixia perfectament com s'organitzava la música.

Text complet: PDF