Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Música, intermediaria entre el saber humano y la piedad: la Alegoría de las artes liberales de Miguel March (ca. 1633-1670)

Luis Robledo Estaire

Resum


Cap a mitjan segle xvii, el pintor valencià Miguel March va realitzar una composició a l'oli molt complexa que avui forma part d'una col·lecció particular. En aquest treball es proposa una interpretació en dos nivells, iconogràfic i iconològic. En primer lloc, es demostra que el contingut manifest és la representació de les arts liberals, per a alguna de les quals el pintor va prendre com a model gravats flamencs. Però l'especial disposició i preeminència d'Astronomia i Música permeten suposar que s'ha volgut representar l'itinerari dels sabers
humans com a preparació al coneixement suprem representat per aquestes dues disciplines,
de les quals la música és la destinació final com a al·legoria que és de l'harmonia còsmica, tal
com es fa explícit des de Marcià Capella en endavant. Per acabar, se suggereix la possibilitat
que en el fris que apareix al fons del quadre s'hagi volgut representar una escena musical
amb la teologia, reconeguda com el saber de sabers per al cristià, com a figura central que
acompanya una mena d'himne d'acció de gràcies al Creador. La música es converteix, així,
en la intermediària idònia entre el saber humà i la pietat o reconeixement de la divinitat.

Text complet: PDF