Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2009

Consultes
L'Accessió: de la Compilació al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya per la via de la Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i l'ocupació
Joan Marsal Guillamet
9
III Congrés de Dret Civil Català: «Els patrimonis fiduciaris i el trust»
Reyes Barrada Orellana
3
Portar el trust allà on no pot anar (simulacions, ceguesa, Creu Roja i forat negre)
Gerwyn Ll. H. Griffiths
3
La Parella de fet: estudi comparatiu dels aspectes civils de la regulació autonòmica
M. Esperança Ginebra Molins
2
Preu just, opció i rescissió per lesió : comentari a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 19 de maig de 2003
Esteve Bosch Capdevila
2
L'Anticresi catalana en la nova Llei concursal: la preferència per al cobrament
Miriam Anderson
2
Les presumpcions de donació del deutor concursat al seu cònjuge : a propòsit de l'article 78.1 de la llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal
Lídia Arnau Raventós
1
«La Formació del contracte electrònic», tesi doctoral de Sandra Camacho Clavijo, Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
Sandra Camacho Clavijo
1
Una Incògnita no resolta: rescissió per lesió i vendes mercantils (comentari a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 22 de novembre de 2004)
Joan Manuel Abril Campoy
1
Carmen Jerez Delgado, Tradición y registro, Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, 2004, 340 p.
Antoni Vaquer Aloy
1
Codi del dret civil d'Estònia : procés i experiència en l'aplicació de la nova llei
Irene Kull
1
Antoni Vaquer Aloy i Albert Lamarca i Marquès (ed.), Comentari a la nova regulació de la prescripció i la caducitat en el dret civil de Catalunya, Barcelona, Atelier, 2005, 344 p.
Reyes Barrada Orellana
1

«Els 30 articles més consultats al 2010 Els 30 articles més consultats al 2008 »