Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Índex de títols


 
Número Títol
 
2008: 8 : 2007 Last wills i living wills (comentaris a una escriptura de voluntats anticipades) Detalls   PDF
Martín Garrido Melero
 
11 : 2010 Praxis civilis (estudi introductori) Detalls   PDF
Jordi Nieva i Fenoll
 
2002: 1 "A history of private law in Scotland", de Kenneth Reid i Reinhard Zimmermann Detalls   PDF
Antoni Vaquer Aloy
 
2003: 2 Acolliment de persones grans (Llei 22/2000, de 29 de desembre, d'acolliment de persones grans, i Llei 11/2001, de 13 de juliol, d'acolliment familiar per a persones grans) Detalls   PDF
Ma. del Carmen Gete-Alonso Calera
 
2009: 9 : 2008 Albert Lamarca i Marquès, El modo sucesorio: Código de sucesiones y Código civil, Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2006, 179 p. Detalls   PDF
Antoni Vaquer Aloy
 
11 : 2010 Alberto Maria Benedetti, Il diritto privato delle Regioni, Bolonya, Il Mulino, 2008, 310 pàgines Detalls   PDF
Esther Arroyo i Amayuelas
 
2008: 8 : 2007 Alexandra Braun, Giudici e Accademia nell'esperienza inglese, Bolonya, Il Mulino, 2006, 560 p. Detalls   PDF
Antoni Vaquer Aloy
 
2004: 3 Algunes propostes per a la sistematització del dret privat comunitari a l'entorn de la conclusió dels contractes i els deures d'informació en el llibre de Reiner Schulze, Martin Ebers i Hans Christoph Grigoleit (ed.) Detalls   PDF
Esther Arroyo i Amayuelas
 
12 : 2011-2012 Algunes reflexions sobre la custòdia compartida en el codi civil de Catalunya a propòsit de les sentències de l'Audiència Provincial de Barcelona 650/2011, de 10 de novembre, i 726/2011, de 14 de desembre Detalls   Text complet
Alejandra de Lama Aymà
 
13 : 2013 Aliments entre parents: novetats del codi civil de Catalunya i jurisprudència recent Resum   Text complet
Jordi Ribot i Igualada
 
2004: 3 Ana M. López Rodríguez, Lex Mercatoria and harmonization of contract law in the EU, Copenhaguen, Djof Publishing, 2003, 404 P. Detalls   PDF
Antoni Vaquer Aloy
 
15-2 : desembre de 2015 Anna Casanovas Mussons. In Memoriam Detalls   Text complet
Susana Navas i Navarro
 
13 : 2013 Antoni Vaquer Aloy, Esteve Bosch Capdevila i María Paz Sánchez González (coord.), Derecho europeo de contratos. Libros II y IV del marco común de referencia, vol. I i II, Barcelona, Atelier, 2012. Detalls   Text complet
Esther Arroyo i Amayuelas
 
2006: 6 Antoni Vaquer Aloy i Albert Lamarca i Marquès (ed.), Comentari a la nova regulació de la prescripció i la caducitat en el dret civil de Catalunya, Barcelona, Atelier, 2005, 344 p. Detalls   PDF
Reyes Barrada Orellana
 
15-2 : desembre de 2015 Antoni Vaquer Aloy i Raquel Domingo Martínez, El seguro de renta vitalicia y la herencia, Barcelona, Atelier, 2015, ISBN 978-84-15690-70-2, 131 p. Detalls   Text complet
Sandra Camacho Clavijo
 
11 : 2010 Antonio Fernández de Buján, Derecho privado romano, Madrid, Iustel, 2008, 375 pàgines Detalls   PDF
Esther Arroyo i Amayuelas
 
2003: 2 Aportacions recents a l'estudi del dret civil balear Detalls   PDF
M. Pilar Ferrer i Vanrell
 
16 : 2016 Ariadna Aguilera Rull In memoriam Detalls   Text complet
Laura Alascio Carrasco, Laura Allueva Aznar, Esther Farnós Amorós, Marian Gili Saldaña, Carlos Gómez Ligüerre, Rosa Milà Rafel
 
2009: 9 : 2008 Aspectes fonamentals de la regularització de la propietat horitzontal en el Codi civil de Catalunya Detalls   PDF
José Luis Valle Muñoz
 
13 : 2013 Aspectes processals de la mesura cautelar de l'anotació preventiva del llegat Resum   Text complet
Santiago Orriols Garcia
 
2004: 4 Assegurança de vida en cas de mort de l'assegurat, composició del cabal hereditari i quantum legitimari (comentari de la Sentència de 3 de febrer de 2003 de la Secció Tercera de l'Audiència Provincial de Tarragona) Detalls   PDF
Susana Navas i Navarro
 
14 : 2014 Atribució de l'ús d'altres residències (comentari de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 28 de gener de 2013) Detalls   Text complet
Marina Castells i Marquès
 
2002: 1 "Atti gratuiti e donazioni", a Trattato di diritto civile, d'A. Palazzo Detalls   PDF
Agustín Luna Serrano
 
2010: 10 : 2009 Aurora López Azcona, El derecho de abolorio, Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2007, 961 pàgines Detalls   PDF
Antoni Vaquer Aloy
 
2006: 6 «La Formació del contracte electrònic», tesi doctoral de Sandra Camacho Clavijo, Universitat Autònoma de Barcelona, 2005 Detalls   PDF
Sandra Camacho Clavijo
 
1 - 25 de 246 elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>