Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Detalls de l’autor/a

Espiau i Espiau, Santiago

 • 11 : 2010 - Jurisprudència
  Revista Catalana de Dret Privat
  L'Atribució conjunta de l'ús de l'habitatge familiar en una situació de crisi matrimonial: comentari a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 18 de gener de 2010
  Resum  PDF
 • 2009: 9 : 2008 - Jurisprudència
  Revista Catalana de Dret Privat
  L'Article 9 del Codi de família i l'adjudicació de l'habitatge a l'executant de l'embargament : comentari a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 28 de febrer de 2008
  Resum  PDF
 • 2004: 4 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  L'adquisició de la propietat i la reivindicabilitat de les coses mobles perdudes en la llei catalana 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i l'ocupació
  Resum  PDF
 • 14 : 2014 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  El Règim jurídic de l'habitatge familiar en situacions de crisi matrimonial
  Resum  Text complet
 • 15-1 : juny 2015 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  Supletorietat i regulació de la prescripció en el codi civil de Catalunya
  Resum  Text complet