Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Detalls de l’autor/a

Arroyo i Amayuelas, Esther

 • 2004: 3 - Estudis
  Revista Catalana de Dret Privat
  "Dret Patrimonial Comparat". II Jornada Internacional sobre el dret patrimonial i la codificació a Catalunya
  Resum  PDF
 • 2004: 3 - Recensions
  Revista Catalana de Dret Privat
  Algunes propostes per a la sistematització del dret privat comunitari a l'entorn de la conclusió dels contractes i els deures d'informació en el llibre de Reiner Schulze, Martin Ebers i Hans Christoph Grigoleit (ed.)
  Resum  PDF
 • 2007: 7 - Recensions
  Revista Catalana de Dret Privat
  Stefan Leible i Monika Schlachter (ed.), Diskriminierungsschutz durch provatrecht, Munic, Sellier, European Law Publisher, 2006, 210 p.
  Resum  PDF
 • 2008: 8 : 2007 - Miscel·lània
  Revista Catalana de Dret Privat
  Simposi «Reformfragen des Pflichtteilsrechts» (Schloss Salzau, Kiel, 30 de novembre - 2 de desembre de 2006), coordinat per Anne Röthel (Buccerius Law School, Hamburg)
  Resum  PDF
 • 11 : 2010 - Recensions
  Revista Catalana de Dret Privat
  Alberto Maria Benedetti, Il diritto privato delle Regioni, Bolonya, Il Mulino, 2008, 310 pàgines
  Resum  PDF
 • 11 : 2010 - Recensions
  Revista Catalana de Dret Privat
  Antonio Fernández de Buján, Derecho privado romano, Madrid, Iustel, 2008, 375 pàgines
  Resum  PDF
 • 13 : 2013 - Recensions
  Revista Catalana de Dret Privat
  Antoni Vaquer Aloy, Esteve Bosch Capdevila i María Paz Sánchez González (coord.), Derecho europeo de contratos. Libros II y IV del marco común de referencia, vol. I i II, Barcelona, Atelier, 2012.
  Resum  Text complet
 • 13 : 2013 - Recensions
  Revista Catalana de Dret Privat
  Francisco Javier Andrés Santos, Christian Baldus i Helge Dedek (cur.), Vertragstypen in Europa : Historische Entwicklung und europäische Perspektiven, Sellier, Studienstiftung des Deutschen volkes, 2011, 353 p.
  Resum  Text complet