Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2010

Consultes
Álvaro d'Ors Pérez-Peix
Manuel J. Peláez Albendea
88
Constitución catalana y Cortes de Cataluña : Excerpta vuitcentista de peguera, a càrrec de Ramon López Soler
Jaume Ribalta i Haro
63
La Trajectòria històrica del principi «nemo pro parte» en el dret civil català
Esteve Bosch Capdevila
59
Pàtria potestat i emancipació per caus de matrimoni. Del dret romà a la seva concreció als Costums de Tortosa i als Furs de València
Antoni Jordà Fernández
54
Diputats i síndics a l'Ajuntament borbònic de Barcelona (1760-1808)
Pere Molas i Ribalta
45
La família en la historiografia jurídica dels territoris hispànics pirenaics (S. XIX-XX)
Josep Serrano Daura
45
La Guerra de Successió: Els motius de Catalunya
Josep Fontana i Lázaro
42
Els Alcaldes majors del corregiment de Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII
Rafael Cerro i Nargánez
41
Les jurisdiccions dels vescomptats de Cabrera i de Bas, l'any 1527
Josep Maria Pons i Gurí
34
Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos) (hasta 2005), coordinat per Manuel J. Peláez
Universidad de Málaga. Facultad de Derecho
32
La Trajectòria històrica del principi «nemo pro parte» en el dret civil català
Esteve Bosch Capdevila
30
Policia de mercat a l'època medieval
Montserrat Bajet i Royo
28
El procés jurisdiccional català entre 1714 i 1835 : breu ressenya històrica
Jordi Nieva i Fenoll
27
Els Comtats d'Osona i Manresa
Josep Serrano Daura
23
Crèdit jueu i usures cristianes a les viles rurals catalanes a la fi del segle XIII : el jueu Issach Biona, el corredor Guillem Franchea i els canvistes de Barcelona: un mercat d'usures i barates a Vilafranca del Penedès a la fi del segle XIII
Claude Denjean
23
Llibre del Consolat de Mar
Josep Serrano Daura
23
Actes de la 6a Jornada d'Estudis Locals de Bot (Terra Alta), de Josep Serrano Daura (coord.)
Vicenç Subirats i Mulet
22
La projecció del dret de Lleida
Josep Serrano Daura
21
La Represa del constitucionalisme (1701-1706)
Joaquím Albareda i Salvador
19
Els Alcaldes majors del corregiment de Barcelona durant la segona meitat del segle XVIII
Rafael Cerro i Nargánez
19
La Coexistència de les comunitats cristiana, jueva i sarraïna a Tortosa a la baixa edat mitjana
Josep Serrano Daura
17
"Lliçons d'història del dret I", de Josep Serrano Daura, amb la col·laboració de Manuel Hatero Jiménez
Josep M. Mas i Solench
16
Tractat de dret d'obligacions de Joan Antoni Torrascassana (1741). Universitat de Cervera
Encarnació Ricart i Martí
15
El Dret inalienable a la llengua pròpia : alguns aspectes jurídics i polítics de la persecució del català : de l'edicte de Lluís XIV (1702) a la Llei Deixonne (1951), sense oblidar-nos de les dictadures espanyoles (1923-1930 i 1939-1975)
Manuel J. Peláez Albendea
15
Ángel Ossorio Gallardo (1873-1946), advocat i intel·lectual catòlic, ambaixador i ministre de la República a l'exili: defensa de les institucions, el dret i els valors de Catalunya (1910-1946)
Manuel J. Peláez Albendea, Miriam Seghiri
15
Les Cases de templers i hospitalers a Catalunya: aplec de noves i documents històrics, de Joaquim Miret i Sans (a cura del Doctor Josep Maria Sans i Travé)
Josep Serrano Daura
13
"Història i dret a Catalunya", de Josep M. Mas i Solench
Josep Serrano Daura
13
Barcelona i les repúbliques italianes: dos destins de les institucions locals
Víctor Ferro i Pomà
13
Catalunya entre els segles XVII i XVIII : reflexions sobre un canvi
Jon Arrieta Alberdi
12

«Els 30 articles més consultats al 2011 Els 30 articles més consultats al 2009 »