Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista de Dret Històric Català

ISSN electrònic: 2014-0010

ISSN paper: 1578-5300

La Revista de Dret Històric Català és una publicació aperiòdica de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. S'inicia a l'any 2001, dedicada a l'estudi de les manifestacions jurídiques del nostre país des de l'antiguitat fins al darrer quart del segle XX, quan Catalunya, amb la democràcia, va recobrar la capacitat legislativa normalitzada gràcies a la reestructuració del Parlament. A les seves pàgines es reflecteix l'interès en les diverses branques del dret que incideixen en el nostre ordenament jurídic: dret canònic, dret romà, dret civil i història del dret. Es publica en col·laboració estreta entre el professorat universitari i els professionals qualificats del dret.

16 : 2017


Portada