Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Notas para un primer acercamiento al estudio del derecho indiano en las Cortes de Cádiz

Felipe Ignacio Westermeyer Hernández

Resum


Aquest article pretén iniciar un nou camí d'investigació per a indagar el paper que va tenir el dret indià a les Corts de Cadis. A aquest efecte, s'analitzen els mecanismes mitjançant els quals normalment un sistema jurídic perviu i interactua amb aquell que el reemplaça, després s'examinen les peculiaritats que es van suscitar entre el dret indià i el dret constitucional gadità, i s'acaba amb l'anàlisi d'algunes de les normes indianes esmentades en el transcurs dels debats. El referit estudi abasta la fonamentació, l'ús i la interpretació que es va donar a les normes indianes en el marc dels debats legislatius i constitucionals que van tenir lloc a les Corts de Cadis.

Text complet: Text complet