Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Feudalismo y régimen señorial en Aragón. Algunas notas sobre los informes de Juan Pérez de Nueros

Alejandro Abadía Irache

Resum


Tres trets cal destacar del règim senyorial laic a Aragó. El primer és la discrecionalitat
dels fundadors, la voluntat dels quals va ser la norma suprema per a la creació dels vincles.
El segon és la usurpació de la jurisdicció criminal i l'exercici de la potestat absoluta. I el
tercer és l'accés al crèdit, que va subvertir l'ordre fundacional dels vincles i va fer dels creditors
la peça clau de l'engranatge senyorial. Els senyors eclesiàstics, en canvi, van respectar
la condició foral dels seus vassalls i no van alienar les rendes dominicals. Els informes de
l'advocat fiscal Juan Pérez de Nueros, especialment la Sumaria notitia de algunas cosas del
Reyno de Aragón (1565-1570), proporcionen nocions precises sobre el feudalisme i el
règim senyorial a Aragó.

Text complet: Text complet