Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les corts comtals a Catalunya al caient del mil·leni

Jesús Fernández Viladrich

Resum


Al voltant de l'any 1000, l'autoritat comtal, enfortida enfront del poder dels monarques
francs, inicia un procés que ha de conduir a l'alliberament dels seus comtats respecte
d'aquella monarquia. És el moment inicial de la trajectòria constituent de les corts
comtals. A mesura que el poder polític dels comtes catalans es vagi enfortint i convertint
en un poder cada cop més sobirà, la institució anirà adquirint unes formes més acabades
i una estructura més complexa. Se n'estudien el context històric, el concepte, els noms,
les funcions, les fonts per al seu coneixement, els plets i judicis en què intervenia, els llocs
de celebració dels plets i la seva activitat.

Text complet: PDF