Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Compilació del 1960: un procés prelegislatiu llarg i complex

Antoni Mirambell i Abancó

Resum


La Llei 40/1960, de 21 de juliol, sobre la Compilació del dret civil especial de Catalunya,
és la fita més important de l'ordenament jurídic de Catalunya, atès que sense Compilació
no tindríem Codi civil de Catalunya. En aquest text s'estudia l'abans de la Llei, és
a dir, el desenvolupament del procés de codificació que va portar fins a la Compilació. I la
primera cosa que es planteja l'autor és què cal considerar precedent de laCompilació.Aquesta
anàlisi porta a anomenar tots els textos que s'han d'excloure com a precedents d'aquella.
Pel que fa als que sí que es consideren precedents, queda clar que es tracta sempre de projectes
oficials, que es poden dividir en dos grups en funció de les dues metodologies de treball
diferents emprades: el sistema d'apèndix al Codi civil espanyol, que va originar projectes
d'apèndix, i el sistema d'una compilació pròpia, que va originar projectes de compilació.
A més, l'estudi d'aquest procés es fa de manera cronològica, però s'hi diferencien clarament
dues etapes: 1) una que va des de la Memoria de Duran i Bas del 1883 fins al Projecte del 1930, i 2) una que se centra en el Projecte de Compilació del 1955.

Text complet: PDF