Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Idees generals sobre el procés codificador del dret civil a Espanya

Juan Baró Pazos

Resum


L'objecte d'aquest treball és l'estudi dels aspectes generals que van caracteritzar el
procés de la codificació del dret civil al llarg del segle XIX. Aquest segle va ser, efectivament,
el segle de les reformes en la nostra legislació. Durant tot aquest segle van conviure
dos fenòmens que han tingut conseqüències importants en diferents àmbits: l'aparició
del constitucionalisme i la codificació del dret. El primer fenomen va donar lloc als
codis polítics o constitucions, i el segon, als codis legislatius. S'estudia el desenvolupament
temporal de la tasca codificadora, les principals fites d'aquest procés i les diferents
fases per les quals va passar. Per acabar, es fa una valoració final del Codi civil espanyol,
síntesi final de tot el procés codificador.

Text complet: PDF