Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Un prototip? observacions sobre un capbreu de rendes i usos del comte d'Empúries al Castrum de la Roca d'Albera fet el 1264

Rodrigue Tretón

Resum


Suscitat pel descobriment de còpies fragmentàries d'un capbreu de la senyoria de la
Roca de l'Albera redactat el 1264, aquest article es proposa d'estudiar les condicions
històriques, tècniques i jurídiques que van concórrer en l'aparició d'un nou tipus de document
escrit, el llibre de reconeixements, destinat a esdevenir la principal eina de gestió
senyorial dins dels comtats de la Catalunya Vella fins al llindar de l'època contemporània.

Text complet: PDF