Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estudi de l'opuscle inicial dels Commentaria de Tomàs Cerdà de Tallada al Fur de Declarans

Juan Alfredo Obarrio Moreno

Resum


Tomàs Cerdà de Tallada va arrogar-se el principi de Baldus de Ubaldis que qui
vulgui conèixer els consegüents, primer ha de conèixer els antecedents. Això va fer que
Cerdà de Tallada veiés, analitzés i estudiés el ius proprium del Regne de València com un
conjunt de normes incardinades en la tradició jurídica del dret romanocanònic.

En el text es fa un estudi aprofundit de les línies argumentals del breu opuscle inicial
dels Commentaria al fur Declarans. Se n'estudien també la finalitat, l'estructura i la
datació. I es tracta a fons el significat del terme fur, el concepte defur i la incardinació
dels furs en l'àmbit jurídic de l'època. Això porta a delimitar les funcions del sobirà dins
de l'àmbit jurisdiccional, d'entre les quals destaca la relacionada amb la interpretació que
s'havia de donar als nombrosos buits normatius que s'originaven en els distints ordenaments.
I, en aquest sentit, es tracten els diferents criteris d'interpretació que va establir la
doctrina valenciana.

Text complet: PDF