Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La imatge dels Borja al cinema

Josepa Cortés

Resum


Resum: La imatge dels Borja com a paradigma de l’abús del poder, de l’ambició desmesurada, de l’avidesa pels diners, de la luxúria i de la corrupció moral, que arranca des de la seua més estricta contemporaneïtat, travessa més de cinc-cents anys afaiçonada pel gran volum de literatura que ha generat el llinatge, és recollida pel cinematògraf a finals del segle XIX. Aquest nou mitjà d’expressió, que ha aportat més de 80 produccions fílmiques, ha contribuït a magnificar la dimensió universal dels Borja i ha fixat una determinada visió en l’imaginari global.

Abstract: The image of the Borgias as a paradigm of abuse of power, untampered ambition, greed for money, lust and moral corruption, which starts from its strictest contemporaneity, crosses over five hundred years, shaped by the large volume of literature that the linage has generated, and is collected by the cinematographer at the end of the 19th century. This new mean of expression, which has brought more than 80 film productions, has helped to magnify the universal dimension of the Borgias and has set a particular vision in the global imagination.


Text complet: PDF