Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Francisco de Borja y la música: autor y promotor

Maricarmen Gómez Muntané

Resum


Català: Malgrat les notícies documentals sobre l’activitat del duc Francesc de Borja com a compositor i promotor de música, facetes d’altra banda habituals en un noble de l’època, al seu catàleg només hi ha obra d’atribució dubtosa, entre la qual destaca una Visitatio sepulchri que li ha estat llargament adjudicada per la tradició.
Paraules clau: Capella ducal; Francesc de Borja; Música; Visitatio sepulchri.

Castellano: A pesar de las noticias documentales sobre la ac-tividad del duque Francisco de Borja como compositor y promotor de música –facetas habituales en un noble de la época–, en su catálogo sólo constan obras de atribución dudosa, entre las cuales destaca una Visitatio sepulchri que se le ha adjudicado tradicionalmente.
Palabras clave: Capilla ducal; Francisco de Borja; Música; Visitatio sepulchri.

Text complet: PDF