Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els Escrivà, parents dels Borja: una continuació

Ivan Parisi

Resum


Català: La influència social i política de la família valenciana dels Escrivà es consolida durant el regnat de Ferran el Catòlic gràcies al paper dels germans Joan Ram Escrivà i Eiximèn Pérez (II) Escrivà de Romaní en les finances reials i en l'aplicació de la política del monarca als seus regnes perifèrics, especialment a Itàlia; també hi ha influït l'estreta relació dels Escrivà amb el seu parent el papa Alexandre VI.
English: The social and political influence of the Valencian family Escrivà was consolidated during the reign of Ferdinand the Catholic, thanks to the role of the brothers Joan Ram Escrivà and Eiximèn Perez (II) Escrivà de Romaní both in the royal finances and through the implementation of the king's policy in his peripheral states, specially in Italy. Moreover, the influence of Escrivà's close relationship with his relative, Pope Alexander VI, was of great importance.
Italiano: L'influenza sociale e politica della famiglia valenzana degli Escrivà si consolida durante il regno di Ferdinando il Cattolico grazie al ruolo dei fratelli Joan Ram Escrivà e Eiximèn Pérez (II) Escrivà de Romaní nelle finanze reali e nell'applicazione della politica del monarca nei suoi regni italiani, in cui assume particolare importanza la stretta relazione degli Escrivà con il loro parente il papa Alessandro VI.

Text complet: PDF