Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Vaticinis borgians o vicentins per a major glòria de...

Joan Requesens i Piquer

Resum


Català: S'apleguen gairebé la totalitat dels testimonis dels segles XV i XVI que parlen de les profecies de sant Vicent Ferrer pronunciades sobre la família Borja. Quin és el seu fonament en temps de Calixt III i quin en el d'Alexandre VI i després en sant Francesc de Borja. Se'n fa l'anàlisi en el context del poder religiós d'aquells temps i s'estudia com la tradició les multiplica, les profecies, fins arribar al segle XVIII, per no oblidar precisament aquell poder que s'afirma, evidentment, ésser d'origen diví.
English: Herein is collected what aims to be an exhaustive set of fifteenthand sixteenth-century prophecies by St. Vicent Ferrer concerning the Borgia family. The article studies the historical context of the prophecies, places them as appropriate during the papacies of Calixtus III and Alexander VI, or during the lifetime of Francesc Borja. Particular attention is paid to the context of ecclesiastical power and authority and the way that the prophetic tradition developed over time up to and including the eighteenth century, by which time not only had the prophetic tradition grown in size, but the divine origin of the prophecies remained vigorously foregrounded.
Italiano: In questo articolo si raccolgono quasi tutti i testimoni dei secoli XV e XVI che parlano delle profezie pronunciate da San Vicent Ferrer riguardo alla famiglia Borgia. Si indaga quale sia il loro fondamento ai tempi di Callisto III, Alessandro VI e di San Francesco Borgia. Infine si analizzano le profezie nel contesto del potere religioso di quei tempi e si studia come la tradizione le moltiplichi fino alle soglie del secolo XVIII, per far sì che non sia dimenticato quello stesso potere di cui si afferma, chiaramente, l'origine divina.

Text complet: PDF