Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista de bioética y derecho

ISSN electrònic: 1886-5887

La Revista de bioética y derecho debat sobre temes de bioètica en relació amb la salut, la seguretat, les noves tecnologies, el medi ambient, etc. El seu marc de referència és el respecte als drets humans des d'un enfocament metodològic plural, laic i multidisciplinari. La revista es proposa subministrar informacions científiques rigoroses i prou contrastades, així com arguments humanistes, racionals i raonables que puguin contribuir a precisar i seleccionar els problemes bioètics que obrin el debat socials sobre els mateixos a la participació de la ciutadania.

2018: Núm.: 42


Portada