Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Anàlisis dels efectes de la crisi econòmica a la comarca de l'Alt Camp

Josep Maria Gavaldà Gotarra

Resum


El treball que presento té com a objectiu principal analitzar l'impacte a la Comarca de l'Alt Camp de la crisi econòmica que va començar l'any 2007-2008.

No parteixo de cap hipòtesi de treball, sinó mès aviat de la certesa que la crisi ha afectat la comarca, una certesa basada en la observació del dia a dia i en la simple lectura de la premsa. El que pretenc fer en aquest treball és demostrar analíticament i amb dades estadístiques les consequêncies que ha provocat la crisi a la comarca.

La metodologia que he seguit és cercar magnituds i indicadors de econòmics i socials de tot tipus en el període comprès entre els nays 2007 i 2013 (dades mcroeconòmiques, microeconòmiques , relacionades amb el consum, del sector públic i demogràfiques) en les principals bases de dades estadístiques accessibles a tothom, veure'n l'evolució de manera que es pugui visualitzar bé al comportament de l'indicador en tot aquest temps i treure'n les conclusions oportumes després de relacionar, en el cas que sigui possible, el conjunt de les dades analitzades

<les conclusions que je extret és que, efectivament, la crisi econòmica ha afectat plenament la comarca de l'Alt Camp. El producte interior brut del territori ha disn¡minuit, sha modificat lleugerament l'estructura econòmica de la comarca, han davallat les afiliacions a e Seguretat Social, s'ha incrementat el nombvre d'aturats , el consum se n'ha ressentit , les inversions públiques han caigut en pcat i la comarca presenta un saldo migratori negatiu en els darrers anys


Text complet: PDF