Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La multiculturalitat a Vila-rodona

Carla Aguilar Cunill

Resum


Aquest article és una part de la investigació que vaig realitzar com a Treball Final de Màster entre els anys 2011 i 2012. Hi analitzava les relacions interculturals a Vila-rodona, lloc de destinació d'un gran nombre de persones immigrades d'altres països. Tenia dues vessants, una més descriptiva de la situació a Vila-rodona i una altra més teòrica, en la qual plantejava diferents argumentacions entorn de les discussions acadèmiques sobre les relacions interculturals
Per aquest article m'he centrat totalment en la part descriptiva de la situació existent, tot i que ho faig entorn d'una pregunta clau: els estatus diferenciats dels diferents col·lectius immigrats són previs o posteriors a la seva arribada? Amb aquest objectiu l'article es divideix en dues parts.
A la primera analitzo el municipi de Vila-rodona des de la perspectiva social i l'economicolaboral per després descriure el que, segons la meva investigació, definiria la identitat vila-rodonina. Aquesta identitat està molt connectada amb la idea d'integració, ja que és la idea del que s'ha de fer per ser vila-rodoní
A la segona, em centro més en la població immigrada , concretament en com aquesta és percebuda per la població autòctona del municipi, per així respondre a la pregunta clau. Com veurem, hi ha diferents categoritzacions i em centraré en la que es fa a partir del país d'origen o nacionalitat. Explicaré com hi ha nacionalitats que es considera que tenen unes cultures més semblants o menya a l'autòctona i com aquesta distància cultural apareix com a motivadora dels estatus dels grups immigrants al municipi.

Text complet: PDF