Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Contribución teórico-metodológica al análisis histórico de palimpsestos arqueológicos a partir de la producción lítica. Un ejemplo de aplicación para el Paleolítico medio en el yacimiento de El Salt (Alcoy, Alicante)

Jorge Machado Gutiérrez, Cristo Manuel Hernández Gómez, Bertila Galván Santos

Resum


Es presenta a manera de contribució teoricometodològica, una sèrie de consideracions i exemples empírics del Paleolític Mitjà per a l’estudi històric de palimpsests arqueològics, a partir del registre lític. Partint de la concepció de l’ocupació concreta com a unitat mínima d’anàlisi identificable en la unitat estratigràfica, es reflexiona sobre els problemes operatius que comporta la seua delimitació.
Paraules clau: Producció lítica. Unitat de primera matèria. Unitat mínima d’anàlisi històrica. Palimpsests. El Salt.

Text complet: PDF