Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Resultados de la excavación arqueológica de urgencia en Fontanelles (Muro de l' Alcoi, Alicante).

Palmira Torregrosa Giménez

Resum


Es presenten els resultats de la intervenció al jaciment de Fontanetles (Muro de l'Alcoi, Alacant), on es va realitzar una excavació aqueològica de salvament per a la documentació d'un abocador tardorromà. S'hi descriuen les caracteístiques de l'excavació i els materials recuperatts.

Text complet: PDF