Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Troballes Paleopatològiques en jaciments prehistòrics de les comarques centrals valencians

Domènec Campillo

Resum


S’estudia el material cranial prehistòric que s'ha trobat a les comarquess centrals valencianes, dins del qual hi ha un interessant conjunt de patologies. Una osteoporosi-
hiperostòsica, que demostra l’ existència de les osteopaties metaboliques i probablement de les B-talassèmies en l'Eneolític llevantí. Cal destacar la preséncia de tumors benignes, com: osteomes, un quist epidermoide, una probable histiocitosi mandibular (granuloma eosinòfil?) i un gran aneurisma arteriovenós, lesió molt poc esmentada en la literatura paleopatològica. Cal destacar dos cranis amb greus lesions traumàtiques, un amb dues fractures de tipus contús (frontal i ptèrica) i l’ altre amb una lesió parietal dreta per agressió amb un arma tallant, havent-se seguit en
els dos casos una perllongada supervivència. La trepanació cranial, a l'igual que en altres pobles peninsulars i europeus en aquests períodes, és presentem a la comarca d’ Alcoi.
Paraules clau: Prehistòria, paleopatologia cranial, osteopatia metabòlica, tumors, traumatismes i trepanacions.

Text complet: PDF