Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Palinología del paleolítico medio y superior de Cova Beneito (Muro, Alicante)

J. S. Carrión, M. Munuera, Emilio Cortell Pérez

Resum


Es presenten els resultats pal.linológics de una secció estratigrafica que correspon al paleolltic superior de la Cova Beneito (Muro, Alacant), la qual completa la seqüencia paleolítica que ara inclou nivells musterians, aurinyacians, solutrians, gravetians i solutreo-gravetians. La secció pol.linífera s'hi tmba escassament a 1-2 m d'una altra estudiada anterionnent, la qual va resultar esteril. Els espectres pol.línics mostren que el paleolltic superior de la zona es va desenvolupar en condicions d’aridesa ambiental prou marcades, la qual cosa està en corrodància amb les dades que s'observen a altres diagrames pol.linics per a l'estadi isotbpic 2 en domini continental. Dins d'un context global, la seqüencia de la Cova Beneito dóna suport a la hipòtesi que durant l'intetpleniglacial wunnià es produrien expansions, no necessàriament, coetànies, de nuclis de vegetació mediterrània, l'amplitud i duració de les quals dependrien de les condicions locals.

Text complet: PDF