Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Excavaciones arqueológicas en la calle Perú (Alcoy): silos tardorromanos versus calcolíticos

Gabriel Segura Herrero, Miguel. A. Quereda Leguey

Resum


El procés urbanitzador de l’anomenada Unitat d’Actuació 7 del PGOU d’Alcoi comportà el desenvolupament d’una intervenció arqueològica en el lloc on V. Pascual documentà, en els anys 50 del segle XX, una sitja, identificada per altres autors com calcolítica. L’excavació d’aquella sitja i l’ampliació a l’àrea adjacent per l’empresa ARQUEALIA ha demostrat la cronologia tardoromana d’aquesta i d’altres estructures negatives existents.
Paraules clau: carrer Perú (Alcoi), Vicent Pascual, Calcolític, sitges tardoromanes, l’Horta Major.

Text complet: PDF