Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Secretari - Editor

Joan Pons Alzina (Estudios Hispánicos - Universitat de Barcelona)

 

Consell assessor del conveni marc de coedició

Josep M. Benaul (Associació Recerques)
Montserrat Duch (Universitat Rovira i Virgili)
Antonio Escudero (Universitat d'Alacant)
Conxita Mir (Universitat de Lleida)
Tomàs de Montagut (Universitat Pompeu Fabra)
Pere Pascual (Associació Recerques)
Joaquim M. Puigvert (Universitat de Girona)
Mercè Renom (Associació Recerques)
Borja de Riquer (Universitat Autònoma de Barcelona)
Pedro Ruiz Torres (Universitat de València)
Maria A. Solà (Universitat de Barcelona)

 

 

Consell de redacció

Armando Alberola (Universitat d'Alacant)
Cristina Borderías (Universitat de Barcelona)
Jordi Catalan (Universitat de Barcelona)
Montserrat Duch (Universitat Rovira i Virgili)
Gaspar Feliu (Universitat de Barcelona)
Josep Maria Fradera (Universitat Pompeu Fabra)
Antoni Furió (Universitat de València)
Albert García (Universitat Pompeu Fabra)
Andreu Ginés (Universitat de València)
Carles Manera (Universitat de les Illes Balears)
Jesús Millán (Universitat de València)
Josep Pujol (Universitat Autònoma de Barcelona)
Mercè Renom (Universitat de Barcelona)
Enric Saguer (Universitat de Girona)
Eva Serra Puig (Universitat de Barcelona)
Francesc Valls (Universitat de Barcelona)

 

Consell assessor internacional

Enrique Ayala Mora (Universidad Andina Simón Bolívar)
Franco Cazzola (Università di Bologna)
Andrea Colli (Università Commerciale Luigi Bocconi)
Paul Freedman (University of Yale)
Geneviève Gavignaud-Fontaine (Université Paul Valéry)
Stéphane Michonneau (École des hautes études hispaniques et ibériques)
Patrici Pojada (Universitat de Perpinyà)
James Thomson (University of Sussex)