Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els 30 articles més consultats al 2007

Consultes
El llegat històric de l'Orfeó Català (1891-1936)
Lluís Millet i Loras
304
Breu panorama de l'etnomusicologia a Catalunya entre 1875 i 1936
Jaume Aiats
300
El regeneracionismo y la dimensión educadora de la música en la obra de Felip Pedrell
Dochy Lichstensztajn
287
Modernisme i música : una reflexió al cap dels anys
Xosé Aviñoa
285
Anselmo González del Valle, músico asturiano
Fidela Uría
244
Els Lamote de Grignon i la creació per a cobla
Concepció Ramió i Diumenge
215
Las canciones op. 27 de Antonio Torrandell : una sonoridad abierta a Europa en la música mallorquina de principios del siglo XX
María Encina Cortizo
196
El influjo de Felip Pedrell en la obra y el pensamiento de Manuel de Falla
Yvan Nommick
171
Comentario a la opinión de Pedrell sobre los Cantares viejos y nuevos de Galicia, de Marcial de Adalid
Margarita Soto Viso
171
Els instruments musicals en un tríptic aragonès de l'any 1390
Josep Maria Lamaña
155
Els Pirineus en el panorama de la música hispànica i europea del seu temps
Francesc Bonastre
145
Un ideari per a la música del nou-cents
Cèsar Calmell i Piguillem
142
Consideracions sobre els models operístics entre 1875 i 1936
Francesc Cortés i Mir
133
El nacionalisme en el context català entre 1875 i 1936
Francesc Cortés i Mir
126
Compositors catalans a l'Antic Arxiu Musical d'Aranzazu
Jon Bagüés i Erriondo
118
Datos sobre la música del Renacimiento en la Catedral de Sigüenza: Mateo Flecha "El Viejo" y Hernando de Cabezón
Ana Ávila Padrón, J. Rogelio Buendía
116
Enric Granados y el contexto pedrelliano
Carol A. Hess
113
Contribució d'Higini Anglès al coneixement de la polifonia profana espanyola
Miquel Querol Gavaldà
109
Los Pirineus, l'estrena del 1902
Francesc Cortés i Mir
99
Paisaje musical de Madrid en el primer tercio del siglo XX : las instituciones orquestales y la Banda Municipal de Madrid
Ramón Sobrino
98
El Cançoner de Gandía
Josep M. Llorens
97
Canuto Berea y Cía., la editorial del Teatro Lírico español anterior al siglo XIX
Xoán M. Carreira
91
Els models simfònics
Francesc Bonastre
91
Els concerts històrics de Carles G. Vidiella
Joan Miquel Hernández i Sagrera
88
Pedrell, compositor i musicòleg
Cèsar Calmell i Piguillem
74
Comentarios sobre algunos trovadores al servicio de Pedro IV o de paso por su corte
Andrés Descalzo
68
Aquí de la fe, oratori de Lluís Vicenç Gargallo (ca. 1636-1682). Estudi i edició
Francesc Bonastre
63
El pare Robert de la Riba (1912-1999), deixeble de Joan Lamote de Grignon
Josep M. Gregori
60
La producción liederística de Felip Pedrell
Alejandro Zabala
60
Consideracions paleogràfiques a l'entorn de la monodia litúrgica medieval en l'obra d'Higini Anglès
Manuel Mundó i Marcet
59

«Els 30 articles més consultats al 2008 Els 30 articles més consultats al 2006 »