Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Recerca Musicològica

ISSN electrònic: 2339-6504

ISSN paper: 0211-6391

Els continguts que es mostren a aquest web, són rèplica dels originals, publicats a: http://revistes.uab.cat/recmus

Recerca Musicològica és una revista acadèmica d’investigació que publica anualment estudis I articles de recerca relacionat amb la música catalana I hispànica, així com la seva articulació amb la musicologia internacional.Núm. 20-21 (2013)


Portada