Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Recerca

ISSN electrònic: 2385-457X

ISSN paper: 1135-6014

Recerca és una publicació anual que edita, des de l'any 1995, el Centre d’Estudis Històrics Comarcals del Baix Ebre, juntament amb l'Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre. Recerca es dedica a la divulgació de les investigacions sobre història i història de l'art que es duen a terme en el territori que actualment es coneix com a Terres de l'Ebre. Els seus números s'estructuren en diferents blocs: un monogràfic (que pot tractar temes com l'art gòtic o els conflictes bèl·lics a les Terres de l'Ebre); estudis sobre fonts documentals; una miscel·lània, amb articles que tracte temes diversos, però sempre dintre de les disciplines històriques i, finalment, un apartat amb articles de més petita envergadura anomenat “Notes”.


Núm. 16 (2015)


Portada