Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista de Llengua i Dret

ISSN electrònic: 2013-1453

ISSN paper: 0212-5056

La Revista de Llengua i Dret, de periodicitat semestral, publica estudis acadèmics sobre el llenguatge administratiu i jurídic, el dret lingüístic i la política i la planificació lingüístiques. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya n'és l'entitat editora.

Els continguts de la revista a RACO són una còpia dels originals publicats al  web de la RLD. Per fer trameses d'articles heu d'iniciar-hi sessió / registrar-vos-hi.

La versió impresa es va publicar fins al número 57.Núm. 69, juny de 2018

Secció monogràfica. Vint anys de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries

Vint anys de l'entrada en vigor de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries del Consell d’Europa. Necessitats de reforma o statu quo? (p. 1-5)
Vicent Climent-Ferrando
PDF | PDF (English) | EPUB | EPUB (English)
 
Entre la protecció de les minories i la sobirania lingüística (p. 6-17)
Peter Kraus
PDF (English) | EPUB (English)
 
La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries en el seu vintè aniversari: balanç i reptes de futur (p. 18-27)
Eduardo Vieytez
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Rellevància i impacte de l'article 7 de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries i la seva repercussió en les llengües de l'Estat espanyol (p. 28-51)
Fernando Ramallo
PDF (Galego) | PDF (English) | EPUB (Galego) | EPUB (English)
 
Una mirada a la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries des de l'euskera y des del País Basc (p. 52-77)
Patxi Baztarrika Galparsoro
PDF (Basque) | PDF (Castellano) | PDF (English) | EPUB (Basque) | EPUB (Castellano) | EPUB (English)
 
«Ni una mala paraula, ni una bona acció»: indiferència estatal i autonòmica cap als compromisos internacionals de protecció del gallec contrets amb la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (p. 78-90)
Alba Nogueira López
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
La protecció de la llengua catalana per la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries: una mirada als disset anys de l'entrada en vigor a l’Estat espanyol (p. 91-102)
Santiago Castellà
PDF | EPUB
 

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Diàleg multidisciplinar en violència de gènere: professionals de la justícia i intèrprets (p. 103-118)
Anabel Borja Albi, Maribel Del Pozo Triviño
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Una mirada a l'ús de llenguatge clar en l'àmbit judicial llatinoamericà (p. 119-138)
Claudia Poblete
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
La terminologia jurídica del IATE en català (p. 139-153)
Mercè Vàzquez, Antoni Oliver González, Georgina Ubide
PDF | EPUB
 

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

La introducció de l’infinitiu complement o adjunt a la Gramàtica de la llengua catalana: una proposta d’avaluació (p. 154-175)
Joan Costa Carreras
PDF | EPUB
 

Estudis sobre dret lingüístic

Sobre la protecció i el reconeixement jurídics de l'expressió lingüística del català més desconeguda i abandonada de totes: la del Carxe, a la Regió de Múrcia (I) (p. 176-209)
Ángel Navarro Sánchez
PDF | EPUB
 

Notes i informació

Narratives en l'ensenyament del dret: un estudi de cas (p. 210-223)
Edgardo Muñoz
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 

Legislació, jurisprudència i documentació

Crònica legislativa de Catalunya. Segon semestre de 2017 (p. 224-229)
Anna Pla Boix
PDF | EPUB
 
Crònica Legislativa País Valencià. Segon semestre de 2017 (p. 230-235)
Mercè Teodoro i Peris
PDF | EPUB
 
Crònica legislativa de les Illes Balears. Segon semestre de 2017 (p. 236-243)
Antoni Nadal i Soler
PDF | EPUB
 
Crònica legislativa de l’Aragó. Segon semestre de 2017 (p. 244-250)
Fernando García Fernández
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Crònica legislativa del País Basc. Segon semestre de 2017 (p. 251-261)
Iñigo Urrutia Libarona
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Crònica legislativa de Navarra. Segon semestre de 2017 (p. 262-267)
María del Carmen Bolaño Piñeiro
PDF (Castellano) | EPUB (Castellano)
 
Crònica legislativa de Galícia. Segon semestre de 2017 (p. 268-271)
Alba Nogueira López
PDF (Galego) | EPUB (Galego)
 
Crònica legislativa de l'Estat espanyol. Segon semestre de 2017 (p. 272-276)
Anna Pla Boix
PDF | EPUB
 
Crònica de legislació de la Unió Europea. Segon semestre de 2017 (p. 277-280)
Narcís Mir i Sala
PDF | EPUB
 
Jurisprudència del Tribunal Constitucional. Segon semestre de 2017 (p. 281-295)
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
PDF | EPUB
 
Jurisprudència del Tribunal Suprem. Segon semestre de 2017 (p. 296-307)
Agustí Pou Pujolràs, Eva Pons Parera
PDF | EPUB
 
Crònica parlamentària de Catalunya. Segon semestre de 2017 (p. 308-313)
Roser Serra i Albert
PDF | EPUB
 

Recensions i notícies bibliogràfiques

Lasagabaster Herrarte, Iñaki «Derecho público en Euskal Herria» (p. 314-318)
Antoni Milian Massana
PDF | EPUB
 
Bastardas i Boada, Albert; Boix-Fuster, Emili; Torrens Guerrini, Rosa M. (coords.) «El català, llengua mitjana d’Europa. Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística» (p. 319-323)
Montserrat Sendra Rovira
PDF | EPUB
 
Bibliografia d'interès (p. 324-349)
Elena Heidepriem Olazábal
PDF | EPUB