Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

Creative Commons


Tots els continguts inclosos a Revista d'Innovació Docent Universitària estan subjectes a la llicència Reconocimiento 3.0 España de Creative Commons, que permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que es reconegui l'autor i la revista.


Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons

 

Objectius i temàtica

RIDU, Revista d’Innovació Docent Universitària, és una publicació electrònica que té una periodicitat anual i que s’edita el mes de gener.

L’objectiu principal que des de RIDU es vol aconseguir és el de donar a conèixer a la comunitat universitària aquelles experiències inèdites, tant de recerca com d’innovació, que tenen lloc dins l’àmbit docent universitari. Aquest objectiu no queda circumscrit a l’àmbit espanyol, sinó que RIDU està oberta a contribucions d’arreu del món.

En ocasions, aquestes experiències a les que ens hem referit, tenen un caire més pràctic que teòric i RIDU vol obrir la porta a que també aquestes actuacions tinguin cabuda en un mitja de difusió com és aquesta revista, doncs les experiències d’innovació docent que s’originen dins d’assignatures concretes són moltes vegades adaptables a altres disciplines que poden semblar distants. Per aquesta raó, la revista està oberta a la publicació de treballs d’innovació docent que facin referència a qualsevol disciplina, sempre dins de l’àmbit universitari.

A la vegada, RIDU es proposa també que alguns dels seus articles puguin aportar recursos inèdits de suport a la docència, fonamentalment aquells que tinguin un component innovador i preferentment de caire pràctic.

En funció dels objectius que s’han descrit, RIDU publicarà de forma preferent, treballs relacionats amb les següents temàtiques:

  • Treballs inèdits d’investigació aplicada a la docència universitària.
  • Experiències noves d’innovació docent en l’àmbit universitari.
  • Experiències innovadores amb materials educatius.

 

Política de seccions

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Freqüència de publicació

Els elements de la revista es publicaran col·lectivament, formant un número amb el seu propi sumari.
La freqüència de publicació serà anual.

 

Comitè Editorial. Comitè assessor. Comitè de redacció.

DIRECCIÓ
Dr Roman Adillon Boladeres, Universitat de Barcelona

COMITÈ EDITORIAL I CIENTÍFIC
Dr Roman Adillon Boladeres, Universitat de Barcelona
Dra Anna Castañer Garriga, Universitat de Barcelona
Dra Gloria Estapé Dubreil, Universitat Autonoma de Barcelona
Dra M Rosa Estela Carbonell, Universitat Politècnica de Catalunya
Dr. Alfonso Javier García González, Universidad de Sevilla
Dr. Ricardo García Ledesma, Universidad Politècnica de Madrid, Espanya
Dr. Ángel Gil Estallo, Universitat Pompeu Fabra
Lambert Jorba, Facultat Economia i Empresa -Universitat de Barcelona
Dr. Miguel Angel Peydro Rasero, Universitat Politècnica de València
Dr Pere Purroy Sánchez, Universitat de Barcelona, Espanya
Dra Carme Ribas Marí, Universitat de Barcelona
Dra Yolanda Troyano Rodríguez, Universidad de Sevilla, Espanya

CONSELL EXECUTIU
Lambert Jorba, Facultat Economia i Empresa -Universitat de Barcelona
Dr Pere Purroy Sánchez, Universitat de Barcelona, Espanya
Dr Roman Adillon Boladeres, Universitat de Barcelona

 

Institució

Universitat de Barcelona

 

Editor de la revista