Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Lego Serious Play: cap a la permeabilitat del pensament crític

Miriam Peña-Zabala, Lourdes Cilleruelo, Estibaliz Aberasturi-Apraiz

Resum


INTRODUCCIÓ. Aquesta recerca indaga en la importància de relacionar l’ensenyament-aprenentatge amb l’acte de reflexionar. La hipòtesi parteix de la creença que aquest afavoreix el desenvolupament del pensament crític en l’alumnat i, així, la comprensió i assimilació de les pràctiques educatives vinculades a l’art contemporani en la formació inicial de professorat. MÈTODE. Un cop definides les preguntes d’investigació, s’ha optat pel mètode Lego Serious Play (LSP) per dur a terme una sessió en la qual es dialoga a l’entorn de pràctiques artístiques desenvolupades a l’aula. Aquest mètode analitza la idea del joc simbòlic com a constructor de coneixement i, per tant, com una possible eina canalitzadora cap al pensament reflexiu. RESULTATS. Els relats extrets han permès veure resultats significatius que possibiliten una mediació entre les pràctiques artístiques desenvolupades i les experiències de vida, alhora que s’ha demostrat l’eficàcia del mètode LSP per a l’efecte esmentat.. DISCUSSIÓ. Es reivindica la importància de la diversitat i la versatilitat que ofereix l’acte de reflexionar, la qual cosa suposa una via significativa cap al pensament crític. També se subratlla la idea de rescatar el joc com una eina eficaç en l’educació adulta.

Text complet: HTML (Castellano)