Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aprendre junts l’escolta activa de l’altre: comunicació verbal i comunicació no verbal entre un tutor i un alumne

Josefina Santibáñez-Velilla

Resum


L'objectiu d'aquest treball és analitzar l'expressió d'actituds assertives i no assertives cap a l'alumne per part d'un tutor a través de la seva comunicació verbal i no verbal durant una entrevista, així com la reacció de l'alumne davant les actituds percebudes a través de la seva comunicació verbal i no verbal.

Les categories d'anàlisi del tutor són: estructurar, establir concordança, transmetre informació i / o donar opinions i escoltar activament.

Les categories analitzades en la reacció de l'alumne són: evadir la situació, proporcionar informació, expressar conflictes, acceptar compromisos i proposar solucions.
En aquesta investigació qualitativa les dades s'obtenen mitjançant la tècnica de l'anàlisi de contingut del «Informe Individual» redactat per 124 alumnes de Grau de Mestre en Educació Primària i «l'Informe de 18 grups de discussió» formats per aquests alumnes» dels cursos 2009-2010 i 2012-2013.

Es conclou la necessitat de formar el professorat en tècniques d'expressió del cos, del gest i de la veu, ja que un percentatge considerable d'aquest alumnat de magisteri tot just fonamenta la comunicació gestual i el parallenguatge en les seves percepcions assertives i no assertives tant del tutor com de l'alumne.

Text complet: HTML (Castellano)